Prawo

Orzeczenie sądowe

Orzeczenie sądowe

W prawie, orzeczenie, również pisane, jest orzeczeniem sądu dotyczącym praw i obowiązków stron w postępowaniu sądowym. Orzeczenia zawierają również na ogół wyjaśnienie sądu, dlaczego zdecydował się on na wydanie konkretnego orzeczenia sądowego.

CZYTAJ DALEJ »
Upadłość – co to jest?

Upadłość – co to jest?

Upadłość jest procesem prawnym, w ramach którego osoby lub inne podmioty, które nie mogą spłacać długów wobec wierzycieli, mogą ubiegać się o zwolnienie z części lub całości swoich długów. W większości systemów prawnych bankructwo jest narzucane na mocy nakazu sądowego, często inicjowanego przez dłużnika…

CZYTAJ DALEJ »